Penge

Sådan forbereder du dig til en lønforhandling

I de fleste situationer er det ikke en egentlig lønforhandling (hvor du har reel mulighed for i betydligt omfang at påvirke lønstigningen), men en lønsamtale/løndialog der finder sted.
Virksomheder/organisationer har på forhånd afsat et rammebeløb til lønstigninger, og i de fleste tilfælde har ledelsen/lederen på forhånd besluttet de individuelle lønstigninger.

Egentlige lønforhandlinger finder typisk sted enten i ansættelsessituationen, eller hvis man tilhører en særlig efterspurgt gruppe af medarbejdere.

“Ansættelseslønnen er ofte afgørende for det fremtidige lønforløb”

Selvom vi ofte har focus på det fremtidige jobindhold – og ikke så meget på lønnen – når vi starter i et nyt job, er lønnens størrelse ved ansættelsen meget afgørende for det fremtidige lønforløb. Hvis vi bliver ansat til en for lav løn, tager det mange år med lønstigninger over gennemsnittet at indhente dette.

Løn for hvad?

Lønnen bør afspejle vores jobindhold og vores indsats. Dvs. hvis der er sket ændringer i jobindholdet, f.eks. mere ansvar, flere opgaver, bør det afspejle sig i lønnen. Ligeledes hvis vi bliver mere effektive, får mere fra hånden, bør det afspejle sig i lønnen.

Generelt kan man sige, at lønnen skal afspejle vores bidrag til værdiskabelsen i virksomheden/organisationen.

Den relative løn

Den vigtigste drivkraft bag lønudvikling er den relative løn, dvs. hvordan er vores løn i forhold til kolleger, vores faglige tilhørsforhold og andre arbejdspladser. Hvis vores løn er ”for lav” i forhold til kolleger og vores faglighed, oplever vi det som stærkt uretfærdigt.

Samtidig er den relative løn det stærkeste argument overfor vores arbejdsgiver til at få mere i løn. Hvis vi kan sandsynliggøre at vi halter bagefter lønmæssigt i forhold til dem vi sammenligner os med, har vi et meget stærkt argument overfor arbejdsgiveren.

Selve lønsamtalen

Hvis der er tale om en rigtig forhandling, kræver det, at du forbereder dig godt. Primært ved at have gode lønstatistikker og sammenligninger med andre med til forhandlingen. Vær opmærksom på at de fleste lønstatistikker har en relativ stor spredning – og hvor i lønstatistikken hører du hjemme? (midt i, nederst, øverst) – øv dig på hvilke gode argumenter du har i forhold til jobindhold og din indsats på arbejdspladsen.

Pas på med at være for fastlåst i en bestemt opfattelse, modparten har også lønstatistikker og sammenligningsgrundlag – de bedste resultater opnår du ved at være sagligt argumenterende, at signalere, at det er vigtigt for dig at blive behandlet fair, og ved også at være åben overfor andre muligheder end dem du umiddelbart forestillede dig (f.eks. i form af andre belønningselementer).

Det er ikke en boksekamp, men en ærlig og konstruktiv dialog om hvordan hhv. du og din arbejdsgiver ser på dit jobindhold og din indsats – og om hvordan i kan finde nogle ordentlige løsninger, i begge synes er fair og tilfredsstillende.

Hvis det ikke er en egentlig lønforhandling, men en lønsamtale eller løndialog, kan du måske i mindre omfang påvirke resultatet. Under alle omstændigheder er det vigtigt at du tydeligt og sagligt fremfører din opfattelse og oplevelse af lønnen. Din arbejdsgiver bør under alle omstændigheder give dig en ordentlig forklaring på hvorfor din løn og lønstigning ser ud som den gør.

Prøv i forbindelse med afslutningen på lønsamtalen at spørge om hvad du kan gøre og hvilken adfærd der skal til for at du næste gang får en større lønstigning.

  • De gode resultater bliver grundlagt før forhandlingen/løndialogen ved at du tydeligt signalerer hvad du opfatter som fair og rimeligt i din aflønning.
  • Husk at en forhandling ikke er en engangsforteelse, I skal mødes igen og du lægger kimen til dine fremtidige resultater nu.
  • Lad være med at acceptere ledelsesfattige argumenter som: ”Vi har ikke råd”, ”der er ikke flere penge til rådighed”, ”det er ikke mig der bestemmer” – men forvent og forlang at din leder (lige som du selv) skal være saglig og reel.
  • Slut forhandlingen/løndialogen af på en ordentlig måde, ved at det er tydeligt hvad I har aftalt og hvilke forventninger I har til hinanden.

 

Be the First to comment. Read More