Virksomhed

Har du brug for interim ydelser

Har du brug for hjælp til det økonomiske i din virksomhed. Så læs med herunder.

Vi yder to grundlæggende interim services.

Interim økonomi assistance

A) Interim økonomi ledelse
Dette som din interim økonomichef  (vikar økonomichef) eller interim finance manager. Her agerer vi som din interne Økonomichef.

Håndterer og drifter alt økonomi og regnskab og sikrer, at du kan koncentrere dig om din forretning. Vi rapporter (som din hidtidige interne økonomichef) til dig og sikrer, at du rettidigt (og som aftalt og defineret) modtager et overblik over den finansielle situation i virksomheden. I har sandsynligvis en standard ledelsesrapportering som skal udarbejdes på måneds eller kvartalsvis og kommenteres det sørger vi for fortsat sker.

Udover at sikre den kontinuerlige drift af din økonomifunktion giver en interim økonomichef eller lej en økonomichef løsning mulighed for input til udviklingen af din økonomifunktion. Vi har gennem årene set og driftet mange økonomifunktioner og tilbyder (inkl. i prisen) efter endt interim ansættelse, at yde en rapportering i form af et sundhedstjek på din økonomifunktion. Denne rapportering indeholder punkter til forbedring af områder, der kræver særlig focus.

B) Interim Controller
Her tilbyder vi en interim business controlling løsning. Du har måske en medarbejder som skal på barsel, har sagt op eller I har selv opsagt en medarbejder. Ydelsesmæssigt er vi i stand til hurtigt, at sætte os ind i vedkommendes opgaver og løfte driften af stillingen indtil en mere varig løsning er på plads. Vi hjælper ikke med selve rekrutteringen men bistår meget gerne med fx at udarbejde en præcis opgaveportefølje og indgår gerne i dialog omkring ønskede kompetencer hos en ny kandidat.

Typiske opgaver er rapportering, budgettering, forecast, controlling, faste analyser, ad hoc økonomi-analyser og lign. Vi har god erfaring med i slutningen af sådan opgave kort, at dokumentere og kortlægge opgaverne tilknyttet stillingen. Friske øjne medfører ind i mellem en markant forbedring og mere effektiv udførelse af opgaverne.

Vi udfører ikke finansiel controlling i form af skatteplanlægning og håndtering.

C) Interim konsulent
Du har en opgave der kræver økonomisk faglighed. Det vedrører ikke at drifte en fast stilling men sparring og/eller måske flere mindre opgaver. Det kan for den mindre virksomhed være udarbejdelse af forretningsplaner eller for den større virksomhed at agere tovholder som projektdeltager. Oftes en defineret opgave som skal løses og når opgaven er løst er interim konsulent igen ude af virksomheden.

Interim Projektledelse

Som interim projektleder eller interim projektdeltager.

Eksempler på udvalgte projekter vi har deltaget i:

Proces optimeringsprojekter
Optimering af procedurer og processer fx jeres månedslukningsproces. Optimering af den tid det tager jer, at lukke bøgerne og rapportere til interessenter (ejer, moderselskab). Optimering af jeres budget og forecast proces, således at i kun anvender de nødvendige ressourcer til at frembringe jeres økonomiske overblik.

Rådgivning ved køb og salg af virksomhed
Et område vi har stor erfaring indenfor. Ved køb/salg af virksomhed bistår vi jer med, at holde styr på det samlede projekt og bidrager med økonomiske indsigt, kendskab til forretningsudvikling og evt. selve forhandlingerne. Køb og salg af virksomhed er en meget ressource- og kompetencekrævende proces. At beslutte sig for at købe en virksomhed eller et aktivitetsområde er en strategisk beslutning og udgør samtidig en stor potentiel risiko, og naturligvis mulighed for gevinst/synergi. Vi bistår, udfordrer og sikrer kvalitet, fremgang og overblik.

Dokumentation af jeres procedurer
Flere virksomheder ønsker i dag, at få dokumenteret deres procedurer og derved blive mindre sårbare ift. afgang af medarbejdere eller som dokumentation ift. revision eller krav fra internationalt moderselskab. Vi har stor erfaring med at dokumentere processer og oplever ofte, at det efterfølgende er muligt, at optimere procedurerne og spare tid. Alene at diskutere opgaverne struktureret internt mellem involverede medarbejder er næsten lig med garanti for optimering.

En hyppig og vigtig gevinst ved dokumentation af sine procedurer er, at man ofte også kan høste fordele i form af intern forventningsafstemning. Man får diskuteret og klarhed over interne roller og ansvar. Alene overblikket over roller og ansvar og denne forventningsafstemning kan bidrage ganske positivt til effektiviteten og arbejdsglæden i virksomheden.

Vi står meget gerne til rådighed for en uddybning af hvilke gevinster jeres virksomhed kan høste ift. dokumentation og/eller optimering af jeres interne projekter. Det samme gælder hvis i overvejer, at købe virksomhed eller aktivitetsområde fra anden virksomhed.

Er der nogle ydelser de ikke tilbyder?

Ja, vi vil ikke være alt for alle og agere kun indenfor rammerne af vores kernekompetencer. Vi vil være kendt for, at gøre en  forskel indenfor interim økonomiledelse, midlertidig økonomi assistance, rådgivning samt økonomisk baseret interim projektledelse. Vi indgår kun samarbejde omkring opgaver hvor vi ved, at vi er positivt kvalificeret. Vi er erfaringsmæssigt i stand til ret hurtigt, at vurdere om en opgave ligger indenfor vores kompetenceområde. Vores kompetenceområde er almindelig drift og udvikling af økonomi- og regnskabsfunktioner. Det gælder produktions- såvel som servicevirksomheder. Branchemæssigt har vi erfaring fra fx medicinalbranchen og de IT-forhold og dokumentationskrav som her gør sig gældende.

Hvorfor vælge en interim ansættelse og ikke blot vente til den rette faste medarbejder dukker op?

Har du behov for varetagelse og kontinuerlig drift og fokus af en medarbejders opgaver, så skal du vælge en interim løsning. Ansættelse af en midlertidig økonomi ressource kan give ro til, at ansætte den helt rigtige økonomi-medarbejder på sigt. Du sikrer samtidig en god overlevering til den nye medarbejder, som kommer godt fra start og ikke allerede fra start er bagud med sine opgaver.

Fordele: Afklaring på en hurtig, fleksibel og fornuftig måde. Du sikrer udviklingen og den kontinuerlige drift i din økonomi og regnskabsfunktion.

Varighed: Opgaven kan variere fra 1-5 dage om ugen og spænder typisk fra 3-6 måneder.

Pris: Økonomi Plus honorar er timebaseret og indeholder ALLE omkostninger. Ingen uforudsete udgifter. Du modtager en faktura specificeret på time niveau pr. dag.

Hvorfor vælge Økonomi Plus? Fordi vi brænder for at levere en tilfredsstillende løsning til jer. Vi er afhængige af jeres tilfredshed for vores fortsatte virke. Vi har den faglige baggrund, den rette erfaring og de rette kompetencer.

Be the First to comment. Read More