Virksomhed

Få hjælp til de finansielle aspekter

Hvis du mangler hjælp til det finansielle i din virksomhed, så læs med her. 

MY Consult tilbyder:

 • Finansielle virksomheder hjælp til at overholde den finansielle lovgivning.
 • Andre virksomheder eller personer hjælp til at søge Finanstilsynet om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed, investeringsforvaltningsselskab, investeringsrådgivning og forvaltere af alternative investeringsfonde m.m.
 • Udarbejdelse af politikker, instrukser, forretningsgange m.m.
 • Undervisning om hvidvaskreglerne og den finansielle lovgivning.

Hvis en finansiel virksomhed skulle have behov for et bestyrelsesmedlem med kendskab til den finansielle lovgiving, er I velkommen til kontakte mig.

På det finansielle område er der løbende mange nye lovgivningsmæssige ændringer, som det kan være svært at følge med i.

MY Consult tilbyder bestyrelsen og direktionen i finansielle virksomheder, at gennemgå virksomheden, så bestyrelsen og direktionen kan få et overblik over, hvis der skulle være forhold, der ikke er i overensstemmelse med den finansielle lovgivning.

MY Consult tilbyder også at give virksomheden en generel orientering om bestyrelsens og direktionens pligter og ansvar, der er gældende i dag og eventuelt forberedelse og referat af bestyrelsesmøder.

Gennemgangen af selskabet kan omfatte et eller flere af følgende punkter:

 • Vedtægter.
 • Bestyrelsesprotokollen.
 • Bestyrelsens instruks til direktionen.
 • De af bestyrelsen fastlagte politikker, som bestyrelsen skal have taget stilling til i henhold til lovgivningen.
 • Investeringsområdet herunder videredelegering af bestyrelsens instruks til direktionen.
 • Markedsrisikoområdet, herunder implementeringen af MiFID og de etablerede procedurer, forretningsgange og de løbende kontroller.
 • Compliancefunktionen.
 • Den årlige MiFID rapportering til bestyrelsen.
 • Likviditetsområdet, herunder kapital- og likviditetsberedskabsplan.
 • Solvensopgørelsen.
 • Opgørelsen af selskabets individuelle solvensbehov/den tilstrækkelige basiskapital.
 • Økonomiområdet.
 • Kreditrisikoområdet i mindre pengeinstitutter.
 • Hvidvaskområdet.
 • Koncernforhold.
 • God skik.

På baggrund af gennemgangen vil jeg bl.a. kunne rådgive og eventuelt hjælpe med at gennemføre de nødvendige ændringer i selskabets politikker, procedurer, kontroller og forretningsgange m.m.

Om MYs leder: Jeg er uddannet jurist og har mere end 20 års erfaring fra den finansielle sektor. Desuden har jeg ca. 7 års erfaring fra Finanstilsynet, hvor jeg var juridisk konsulent og undersøgelsesleder.

Be the First to comment. Read More