Virksomhed

Få friske øjne på din økonomifunktion

Hvorledes fungerer det med en tilknyttet Økonomichef?

Selve processen
Vi tager et uforpligtende møde hvor vi gennemgår behovet for netop din virksomhed. Du kan også læse mere om selve processen herunder.

Hvad leveres?

Som tilknyttet økonomichef gennemgår vi hver måned nedenstående:

• Validiteten af jeres regnskabstal og sikrer, at de er korrekte
• Udarbejder ledelsesrapporteringen for indeværende måned*
• Kommentar inkluderes ift. seneste godkendte budget (ift. afvigelser)
• Vi diskuterer/sparrer omkring behov og mulighed for tiltag eller yderligere analyser**
• Notere forbedringsforslag til næste måned

*Ledelsesrapporteringen bygges op i fællesskab tilpasset jeres fokusområder. Ledelsesrapporteringen indeholder altid resultat og balancetal, samt jeres udvalgte KPIér.

**Indeholder månedsregnskab informationer, der kræver nærmere undersøgelse (analyse) sætter vi sådan analyse iværk efter aftale.

Jeres tilknyttede økonomichef gennemgår ovenstående først med jeres bogholderi af kvalitetshensyn  og dernæst med ledelsen/direktøren. Før mødet med ledelsen fremsendes aftalt rapport til gennemsyn. På selve mødet gennemgås den samlede rapport.

Økonomichefen tager kort referat af mødet og sender efterfølgende referat inkl. aftalte actions til mødedeltagere.

Hvad hvis der er behov for yderligere assistance?

Mange vælger muligheden for at udnytte kompetencen og at økonomichefen allerede er inde i tallene og har kendskab til forretningen. Med relativ få yderligere ressourcer kan vi fx udarbejde nedenstående efter aftale.

• Produkt- og kunderentabilitetsanalyser er ikke inkl. men kan udarbejdse efter aftale

• Budgetopdatering efter aftale

• Ad hoc analyser og business cases på større dispositioner samt scenarie udvikling efter aftale

• Optimering af forretningsgange og/eller dokumentation efter aftale

• Materiale til bank, bestyrelse eller yderligere sparring efter aftale

Det er naturligvis altid muligt (uden ekstra beregning), at ringe til den tilknyttede økonomichef i løbet af måneden for sparring eller dialog omkring særlige interessepunkter eller emner, der særskilt ønskes behandlet på det månedlige økonomimøde.

Denne mulighed er også gældende for bogholderen/bogholderiet.

Be the First to comment. Read More