Virksomhed

Bedre hjælp til gældsramte i fremtiden

Som oplyst under denne fane i november 2011, har økonomicenteret siden 1995 forsøgt at opnå politisk forståelse for vores idé om, at det vil være samfundsgavnligt med et lovgrundlag, der kan hjælpe gældsramte familier ud af deres vanskelige situation på en mere hensigtsmæssig måde end det sker i dag.

Med det regeringens initiativ Forbrugerpolitisk eftersyn offentliggjort i august 2012, lægges der op til en styrket gældsrådgivning både for socialt udsatte men også rettet mod en bredere målgruppe.

Vi håber, de vil gøre det ved at få gennemføre en ordning, hvor gældsramte frivilligt kan vælge at sætte sig selv under økonomisk administration, og hvor de der ikke kan opnå en offentlig gældssanering, kan få muligheden med det nye koncept.

Økonomicenterets koncept har jo gennem de sidste godt 17 år vist sig at være både bæredygtigt og til gavn for både gældsramte og kreditorer, der får en fair og maksimal afvikling af deres tilgodehavender.

Vedtager politikerne den ordning, vi håber på, kan gældsramte i fremtiden vælge at være under frivillig administration under ordnede statskontrollerede forhold.

Her kan de opnå en gældssanering der kan sammenlignes med den offentlige gældssaneringsordning, dog med den forskel, at de med den nye ordning, får deres økonomi administreret, indtil de er gældfri.

Vi vil løbende holde vores kunder opdateret om nye politiske initiativer på gældsområdet.

Nye betingelser for slutopgørelse

Som det fremgår af vores Samarbejdsbetingelser, beregnes der en slutopgørelse svarende til en sagsbehandlingstime når en sag ophører.

Tidligere tog vi denne betaling ved sagens endelige opgørelse. Dette har vi ændret, således at betalingen sker i forbindelse med en
sags opstart.

LÆS OGSÅ: Billig fotofremkaldelse online test

Dette betyder samtidig, at vi afregner slutopgørensen for vores eksisterende kunder i indeværende måned.
Dette vil fremgå af kontoudtoget som “Slutopgørelse”.

Overførelse af ekstra rådighedsbeløb / udbetaling af overarbejde m.v.

Ved anmodning om udbetaling af ekstra rådighedsbeløb skal man være
opmærksom på, at beløbet først vil blive indsat på rådighedskontoen
på aftaledatoen efter klokken 15:00.

Kommunikation og support via e-mail

Det er her til november nu et år siden, at vi orienterede om, at man fra den 1. juni 2012, kun kunne kommunikere med os via e-mail.

Vi er glade for, at denne ordning er blevet taget godt imod af vores kunder, og at overgangen til ordningen har været så gnidningsløs som tilfældet.
Ordningen er indført på baggrund af vores revisions ønske om, at opnå
dokumentation for alle indgåede aftaler.

Be the First to comment. Read More